07
Ιούλ

Εστιατόριο – Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑ

1

ar

2Το
«Εστιατόριο – Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑ»
σας ενημερώνει για τη
στάση του απέναντι στα νέα δεδομένα:

Απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους του νέου ΦΠΑ (24%)

Μεσοσταθμική αύξηση τιμών μόνο κατά 3,55%

3Διατήρηση των 16 θέσεων εργασίας

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων

Φορολογική συνέπεια και συνείδηση της επιχείρησης

Μη απασχόληση ενοικιαζόμενου προσωπικού

4Διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρασκευαζόμενων αγαθών

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

 

 

567